نوشته شده توسط : فرزین

بادرنج بويه

موارد مصرف

بالا برنده فشار خون

در مان دل پيچه

ضد خستگيهاي روحي

معالج برنشيت و تشنج

ضد قلنج

طريقه مصرف

روزي يك استكان همراه با يك ليوان آب سرد از عرق يا دمكرده ان بنوشيد


تاریخ انتشار : سه شنبه 11 مهر1391 |